ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΜΟΟC

ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΟΟC ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

MOOC BLENDED
https://www.blpmooc.org/register (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)

Η ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ