Αναβολή Εξέτασης Εργαστηρίου «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός»

Αναβολή Εξέτασης Εργαστηρίου «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός»

Ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» για τους φοιτητές που δήλωσαν τελική εξέταση, και είχε οριστεί για την Τετάρτη 18/12/2019, αναβάλλεται.
Η εξέταση θα διεξαχθεί μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και θα οριστεί επακριβώς (ημερομηνία / ώρα) με νέα ανακοίνωση.