Αναπλήρωση μαθήματος Αρχιτεκτονικής Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ

Όπως ανακοινώθηκε και κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαθήματος, η αναπλήρωση του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» της Παρασκευης 29ης Νοεμβρίου θα γίνει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 10:00 στην αίθουσα Α1. Ο διδάσκων Γ. Κάλφας.