Εργαστήριο – Εισαγωγή Στον Προγραμματισμό – ΟΜΑΔΑ Β

Το τμήμα της Τετάρτης ΟΜΑΔΑ Β 10:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα -και όχι την επόμενη- μαζί με την ΟΜΑΔΑ Α 10:00-12:00 στις 4 Δεκ 2019.