Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών

Παρακαλώ δείτε δύο θέματα πτυχιακών εργασιών:

1. Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός ρομποτικού βραχίονα τριών βαθμών ελευθερίας με τον ελεγκτή Arbotix M Robocontroller.

2. Μελέτη των κινήσεων του ανθρώπινου βραχίονα με τη βοήθεια του λογισμικού KINOVΕA.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να στείλουν e-mail στο pated@teiemt.gr ή στο pated@cs.ihu.gr