Εξέταση στο εργ. Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού

Την Τετάρτη 13/12/2017, στο τμήμα των 10.00-11.00 (διδάσκοντας Καζανίδης Ι.) θα γίνει επαναληπτική εξέταση εφ’όλης της ύλης στο εργαστήριο του Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να στείλετε email στο kazanidis@teiemt.gr