Τελική Εξέταση – Εργαστήριο «Αναγνώριση Προτύπων»

Η τελική εξέταση (φοιτητές παλαιότερων ετών) εργαστηρίου του μαθήματος «Αναγνώριση Προτύπων» θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 26/1/2022 στις 12:00 στην αίθουσα Windows I.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 23/1/2022 στην φόρμα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας