Αναπλήρωση εκπαιδευτικές τεχνολογίες Θεωρία

Η αναπλήρωση του μαθήματος των εκπαιδευτικών τεχνολογιών Θεωρία και η παρουσίαση των Τελικών εργασιών θα γίνει ως ακολούθως
Ομάδες 1-25 Πέμπτη 6/6/2019 11.00 π.μ.
Ομάδες 25 και άνω Πέμπτη 6/6/2019 13.00 π.μ.