Εξέταση εργαστηρίου «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου»

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Πέμπτη 6/6 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Τμήμα Ε1: 12:00-13:00
Τμήμα Ε2: 13:00-14:00
Τμήμα Ε3: 14:00-15:00
Για όσους έχουν δηλώσει μόνο τελική εξέταση: 10:00-11:00.
Κ.Ράντος