Αναπλήρωση Βάσεις δεδομένων Θεωρία

Η αναπλήρωση του μαθήματος των Βάσεων Δεδομένων Θεωρία θα γίνει την Τετάρτη 5/6/2019 στις 8.30 π.μ.