Τελική Εξέταση – Εργαστήριο «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες παλαιότερων ετών που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστήριο και έχουν κοπεί από βαθμό και δεν παρακολούθησαν το εργαστήριο το τρέχον εξάμηνο, να δηλώσουν σημμετοχή (στον παρακάτω σύνδεσμο) στην τελική εξέταση που θα γίνει 11/01/2017 16:00-17:00 (WII).

Δήλωση

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας