Ανακοίνωση μαθήματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό του Ιστού»

Οι παρουσίαση των ατομικών εργασιών του μαθήματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό του Ιστού» αναβάλλεται. Οι ασκήσεις πράξεις θα γίνουν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η κατάθεση των ατομικών και ομαδικών εργασιών, προκειμένου κάποιος να πάρει προβιβασμό βαθμό, είναι υποχρεωτική.