Ενημέρωση μαθήματος Θεωρίας «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα»

Η θεωρία του μαθήματος «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα» ΜΟΝΟ για την Τρίτη 17 Απρ. 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 14.00μμ με 17.00μμ (Αίθουσα Α1) λόγω υπηρεσιακών θεμάτων που έχουν προκύψει και πρέπει να συμμετέχει ο διδάσκων.