Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εργασίες Θεωρίας

Τα θέματα των εργασιών της θεωρίας «Εισαγωγής στην Τεχνητή Όραση» καθώς και σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται στον σύνδεσμο Εργασίες.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας