ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας από τη σελίδα https://esecretariat.teiemt.gr/unistudent/ από Πέμπτη 09-12-2021 έως και την Παρασκευή 17-12-2021. Οι δηλώσεις να υποβληθούν από σταθερό υπολογιστή και όχι από κινητό τηλέφωνο.
Οι δηλώσεις πρωτοετών φοιτητών θα γίνουν από τη γραμματεία του τμήματος.

Οι φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής θα δηλώσουν πρώτα τα μαθήματα που χρεωστάνε από μικρότερα εξάμηνα και έπειτα τα μαθήματα του τρέχοντος τυπικού εξαμήνου και μέχρι το όριο των 35 ωρών. Δεν δηλώνετε μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων.

Οι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής σχετικά με τα εργαστήρια που δεν διδάσκονται δηλώνουν ως εξής:
1. Όσοι έχουν κοπεί από απουσίες θα συμπληρώσουν τις Δ.Μ από μαθήματα επιλογής.
2. Όσοι έχουν κοπεί από βαθμό θα συμμετέχουν στην τελική εξέταση των εργαστηρίων και θα δηλώσουν εργαστήρια. Εναλλακτικά μπορούν να συμπληρώσουν τις Δ.Μ από μαθήματα επιλογής.

3. Το μάθημα Σήματα και Συστήματα όσοι το χρωστούν θα το δηλώσουν κανονικά παρόλο που δε θα διδαχτεί στο χειμερινό εξάμηνο. Η εξέταση θα γίνει κανονικά. Τα μαθήματα Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες τα δηλώνετε δείτε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής.
4. Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των Δ.Μ που πρέπει να συμπληρώσετε από τα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, ορίζεται στις 210 Διδακτικές Μονάδες.
.
Σημείωση: Τονίζεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών. Σε καμία περίπτωση η Γραμματεία δεν θα δηλώνει εκπρόθεσμα μαθήματα μετά από αίτημα των φοιτητών.:
Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους, μετά το στάδιο της επαλήθευσης για αποφυγή προβλημάτων και απόδειξη έγκυρης δήλωσης.
Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές καθώς δεν θα διορθώνονται γραπτά για μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί,

Γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής.