Αλλαγή αναπλήρωσης μαθήματος ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Η προγραμματισμένη αναπλήρωση του μαθήματος ΠΟΛΥΜΕΣΑ (εργαστήριο και θεωρία) στις 21/12, θα αντικατασταθεί απο αναπλήρωση τη Τρίτη 14/12/2021.
14:00-15:00 Εργαστήριο Τμήμα 1 (τμήμα των 10:00-11:00)
15:00-16:00 Εργαστήριο Τμήμα 2 (τμήμα των 11:00-12:00)
16:00-18:00 Θεωρία