Μεταφορά και διδασκαλία μαθήματος του Χειμερινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Χειμερινού Εξαμήνου έχει μετατεθεί για το Εαρινό εξάμηνο:

704ΕΔΥΒ – Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να προβούν στην δήλωση του παραπάνω μαθήματος καθώς και του αντίστοιχου συγγράμματος,
κανονικά το χειμερινό εξάμηνο (τρέχον εξάμηνο).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος