Αναγνώριση Προτύπων – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Η τελική εξέταση (φοιτητές παλαιότερων ετών) του εργαστηρίου «Αναγνώριση Προτύπων» θα διεξαχθεί
την Τετάρτη 15/1/2020 15:00 στην αίθουσα Windows I.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση μέσω της φόρμας.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας