Εισαγωγή στον Προγραμματισμό / Εξέταση Εργαστηρίου

Ενημερώνουμε του φοιτητές των εργαστηριακών τμημάτων ΟΜΑΔΑ Α – Ε2 και ΟΜΑΔΑ Β – Ε2 (που παρακολούθησαν αυτό το εξάμηνο κανονικά το εργαστήριο) πως η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10:15 στις 15 Ιανουαρίου.

Η ύλη εξέτασης περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Βασικοί τύποι – Τελεστές,
Δομές Ελέγχου, If..else
Επαναλήψεις – For, While, Do..While,
Συναρτήσεις,
Στατικοί Πίνακες-Arrays,
Δείκτες – Δυναμική Διαχείριση Μνήμης – Δυναμικοί Πίνακες

Ειδικότερα η ύλη περιλαμβάνει τις Εργασίες Εργαστηρίου (1 έως 6) που βρίσκονται ανεβασμένες στην ασύγχρονη εκπαίδευση moodle.cs.ihu.gr στο μάθημα Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C, C++.