Αναγνώριση Προτύπων – Εξέταση Εργασιών

Εργασίες Θεωρίας
Η εξέταση των εργασιών της θεωρίας θα γίνει την Τετάρτη 8/1/2020 στην ώρα του μαθήματος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν αναλάβει εργασία να αποστείλουν το υλικό μέχρι την Δευτέρα 6/1/2020.

Εργασίες Εργαστηρίου
Η εξέταση των εργασιών του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 15/1/2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

16:00-17:00 (Ε1)
17:00-18:00 (Ε2)

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας