Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Η τελική εξέταση (φοιτητές παλαιότερων ετών) του εργαστηρίου «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16/1/2020 15:00 στην αίθουσα Windows II.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση μέσω της φόρμας.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας