Αναγνώριση Προτύπων – Εργαστήριο

Λόγω αυξημένων αναγκών έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο τμήμα εργαστηρίου (Ε4). Στο τμήμα αυτό μπορούν να προσέλθουν και οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν γραφτεί σε κάποιο τμήμα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.
Οι αναπληρώσεις των δύο χαμένων εργαστηρίων του Ε4 θα γίνει την Τρίτη 23/11 10:00-12:00 στην αίθουσα Windows I.

Μετά την 23η Νοεμβρίου το συνολικό πρόγραμμα όλων των τμημάτων του εργαστηρίου θα διαμορφωθεί ως εξής:
Εργαστηρικά Τμήματα

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας