ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σας ενημερώνω ότι οι φοιτητές που έχουν κοπεί με βαθμό στα εργαστήρια ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ή /και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή σε τελική εξέταση του εργαστηρίου.

Οι δηλώσεις γίνονται αρχικά στην ηλεκτρονική γραμματεία (δηλώσεις μαθημάτων) και στη συνέχεια στο COURSES στην ομάδα/τμήμα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα των Εξετάσεων εργαστηρίωv 24-1-2022 έως 28-1-2022 όπως προβλέπεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Για την ακριβή ώρα και μέρα θα ειδοποιηθούν έγκαιρα εύλογο χρονικό διάστημα πριν την εξέταση. Η ύλη που θα εξεταστούν είναι η ίδια με αυτή που είχαν διδαχθεί.

Ο διδάσκων.