Αναγνώριση Προτύπων – Αναβολή Θεωρίας και Εργαστηρίων

Το μάθημα της θεωρίας του μαθήματος «Αναγνώριση Προτύπων» καθώς και τα προγραμματισμένα εργαστήρια της Τρίτης 14/12
αναβάλλονται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.
Οι χαμένες ώρες θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.

Ο Διδάσκων