ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το 3ο εργαστήριο για τα τμήματα Ε3,Ε4,Ε5 θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7/1/2016 και ώρες 16:00, 17:00, 18:00 αντίστοιχα, αντί στις 16/12/2015.

Επιπλέον την Πέμπτη 7/1/2016 στις 12:00-15:00 θα γίνει αναπλήρωση της θεωρίας.

Ο διδάσκων
Δρ.Γεώργιος Α. Παπακώστας