Μεταφορά διάλεξης Αγγλικών

Μεταφορά διάλεξης Αγγλικών

Η διάλεξη Αγγλικών που σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν προγραμματισμένη για 21/12 θα γίνει στις 17/12, ώρα 11:30 με 13:30 στην αίθουσα ΧΒΔ 16.

Η καθηγήτρια
Χιόνη Ιωάννα