ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η αναπλήρωση του 3ου εργαστηρίου για τα τμήματα Ε1, Ε2 θα γίνει την Τρίτη 15/12 στις 12:00 και 13:00 αντίστοιχα, στην αίθουσα WII.

Ο Διδάσκων
Δρ.Γεώργιος Α. Παπακώστας