Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Εργαστήριο

Για τις δηλώσεις του εργαστηρίου «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων», ισχύουν τα εξής:

(1) Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ το εργαστήριο ή έχουν κοπεί από απουσίες, θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά σε κάποιο τμήμα και να το παρακολουθήσουν, αφού φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά που θα διεξαχθεί το εργαστήριο του μαθήματος (βάσει οδηγιών).

(2) Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο και έχουν κοπεί από βαθμό, μπορούν να εγγραφούν προαιρετικά σε κάποιο τμήμα και να το παρακολουθήσουν.

(3) Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο και έχουν κοπεί από βαθμό και δεν επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποιο τμήμα, θα εξεταστούν στην Τελική Εξέταση. Μία εβδομάδα πριν την εξέταση θα αναρτηθεί ανακοίνωση για την δήλωση συμμετοχής στην Τελική Εξέταση.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας