Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εγγραφή στο Εργαστήριο

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα δηλώσουν το μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» να εγγραφούν μέχρι την Κυριακή 23/2 στο εργαστήριο, στη φόρμα.

Σημείωση: Οι φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστήριο θα δώσουν μόνον τελική εξέταση (συμπληρώστε στην φόρμα την επιλογή «ΤΕΛΙΚΗ»).

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας