24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΖΟΟΜ MEETING ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ