Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ – Κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021

Οι αναλυτικοί κανόνες καθώς η πλήρης διαδικασία της εξέτασης του μαθήματος Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί στο φόρουμ ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο moodle (link εδώ). Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις να διαβάσουν πολύ προσεκτικά ολόκληρη την ανακοίνωση προς αποφυγή προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.