10ωρη απασχόληση 2018

10ωρη απασχόληση 2018

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής θα προσλάβει έναν σπουδαστή 10ωρης (εβδομαδιαία) απασχόλησης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr μέχρι 23/2/2018. Αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν οι σπουδαστές που βρίσκονται κατά το εαρινό 2018 στο 4ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. Στην αίτηση να συμπεριλαμβάνονται οι διδακτικές μονάδες και ο μέσος όρος της βαθμολογίας. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι αρχικά από τον Μάρτιο 2018 μέχρι τον Ιούλιο 2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τον Φεβρουάριο 2019. Η αίτηση να αποσταλεί με mail με θέμα «10ωρη απασχόληση 2018″.