Βραβείο Καλύτερης Εργασίας (Best Paper Award)

Σημαντική επιτυχία μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ-ΕΧ.

Η εργασία με τίτλο «EEG Signal Analysis for Seizure Detection Using Recurrence Plots and Tchebichef Moments» που εκπονήθηκε

από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Κωνσταντίνο Τζιρίδη και Καλαμπόκα Θεοφάνη υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεώργιου Παπακώστα,

απέσπασε το βραβείο της καλύτερης εργασίας στον τομέα Biomedical Computing, Bioinformatics στο διεθνές συνέδριο

IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC) 2021.4