Δωρεάν Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Microsoft για Φοιτητές

Η ACTA, με την υποστήριξη της Microsoft, προσφέρει δωρεάν online μαθήματα που οδηγούν σε δωρεάν online εξετάσεις Πιστοποίησης στα αντικείμενα της Microsoft:
Azure Fundamentals (AZ-900)
Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900)
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκεφτείτε το https://acta-edu.gr/microsoft-foitites/
Κ.Ράντος