Βιβλιογραφικό υλικό για Λειτουργικά Ι,ΙΙ και Μεταγλωττιστές

Μπορείτε να κατεβάσετε ξενόγλωσσο βιβλιογραφικό υλικό για Λειτουργικά Ι και ΙΙ και Μεταγλωττιστές από την σελίδα:

https://sourceforge.net/projects/groovylab/files/?source=navbar

κάνοντας download το file: references.zip που περιέχει τα αγγλικά pdf.

Ο διδάσκων
Στέργιος Παπαδημητρίου