Ενεργοποίηση Λογισμικού Microsoft Academic

Το πρόγραμμα Microsoft Academic για την απόκτηση λογισμικού έχει ενεργοποιηθεί.

Για να το αποκτήσετε ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο site:

Υπηρεσίες-Χρήσιμα–>Microsoft Academic Alliance.