Βιβλιογραφία Μεταπτυχιακού μαθήματος «Αλγόριθμοι και Συστήματα για Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων»

Την βιβλιογραφία για το μάθημα «Αλγόριθμοι και Συστήματα για Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων»
μπορείτε να την βρείτε στα files metaptixiako.zip και metaptixiako2.zip από το link:

https://sourceforge.net/projects/groovylab/files//

Στέργιος Παπαδημητρίου, email: sterg@teiemt.gr