Εισαγωγή στον Προγραμματισμό: Αναβολή μαθήματος Τετάρτης 17/10/2018

Τα μαθήματα των εργαστηριακών ομάδων του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, με διδάσκοντα τον κ. Καζανίδη Ι. της Τετάρτης 17/10/2018, αναβάλλονται λόγω παρουσίασης του διδάσκοντα σε ερευνητικό workshop.
Θα ορισθεί ημερομηνία αναπλήρωσης κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.