Βαθμολογίες και εξέταση Εισαγωγή στον Προγρ. Ιστού

Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες της ομαδικής εργασίας.
Όσοι δεν έχουν βαθμό ή αναγράφεται η ένδειξη Εξεταστική ή δεν αναφέρονται καθόλου στο έγγραφο θα πρέπει να έρθουν στην Αίθουσα Α1 την Τρίτη 19/06/2018 την ώρα εξέτασης του μαθήματος να παρουσιάσουν την ομαδική τους εργασία και να εξεταστούν.
Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποκτήσουν προβιβάσιμο βαθμό.

Βαθμοί ομαδικής εργασίας Προγρ. Ιστού 2018