Βαθμολογία – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Βαθμολογία – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανακοινώθηκε η νέα (διορθωμένη) βαθμολογία στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» – Θεωρία.