ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι λόγω προβλήματος στο λογισμικό δήλωσης μαθημάτων δίνεται η δυνατότητα (από λάθος) σε φοιτητές μικρότερων εξαμήνων να δηλώσουν μαθήματα κατευθύνσεων (μαθήματα από το 6ο εξάμηνο και μετά).
Υπενθυμίζεται ότι δηλώσεις μαθημάτων κατευθύνσεων (γενικότερα μαθήματα 6ου και 7ου εξαμήνου) μπορούν να κάνουν μόνο φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο και μετά από αυτό.
Συνεπώς παρακαλούνται οι φοιτητές που από λάθος δήλωσαν μαθήματα του 6ου και 7ου εξαμήνου να διορθώσουν τις δηλώσεις τους ώστε να μην έχουν πρόβλημα στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των δηλώσεων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης