Βαθμολογία άτυπης εξέτασης εργαστηρίου Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Οι φοιτητές που κόπηκαν στο εργαστήριο Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, πρέπει να το ξαναδηλώσουν.
Όμως όσοι το έχουν περάσει στην άτυπη εξέταση Σεπτεμβρίου, μπορούν να κρατήσουν τον αντίστοιχο βαθμό.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (ΑΜ και βαθμός):

3399 1, ένα
2947 2, δύο
3643 5, πέντε
3696 8, οκτώ
3317 6, έξι
3624 1, ένα
3514 6, έξι
3631 5, πέντε
3142 3, τρία
3321 1, ένα
3169 5, πέντε
2993 3, τρία
3755 3, τρία
3366 3, τρία
3504 3, τρία
3149 3, τρία
3788 3, τρία
3606 5, πέντε
3799 3, τρία
3801 3, τρία
3808 1, ένα
3617 3, τρία
2977 1, ένα
3836 6, έξι

Στέργιος Παπαδημητρίου