ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Παρακαλώ δείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα των εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου εδώ. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει στις 27/1/2021 σύμφωνα κα με το τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος