Τμήματα εργαστηρίου Θεωρίες Μάθησης

Το εργαστήριο Θεωρίες Μάθησης θα γίνει σε 4 δίωρα τμήματα τα οποία θα γίνονται ανά δύο εβδομάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Τμήμα – Ημέρα Ώρα ΑΠΌ ΕΩΣ Ημερομηνίες Μαθημάτος 
Ε1 Πέμπτη 14:15 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΓΚΑΣΙΔΗΣ 03/03/2016, 17/03/2016, 31/03/2016, 14/04/2016, 12/05/2016, 26/05/2016
Ε2 Πέμπτη 16:00 ΚΑΔΗΡ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ 03/03/2016, 17/03/2016, 31/03/2016, 14/04/2016, 12/05/2016, 26/05/2016
Ε3 Πέμπτη 14:15 ΜΑΣΛΟΥΝΚΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Α 10/03/2016, 24/03/2016, 07/04/2016, 21/04/2016, 17/05/2016, 31/05/2016
Ε4 Πέμπτη 16:00 ΣΑΜΑΡΑΣ Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ 10/03/2016, 24/03/2016, 07/04/2016, 21/04/2016, 17/05/2016, 31/05/2016

Στην περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να παρευρεθεί στην ομάδα που έχει καταχωρηθεί (π.χ. λόγω παράλληλου εργαστηρίου) θα πρέπει να το δηλώσει άμεσα στην παρακάτω Φόρμα αλλαγής εργαστηρίου

Ο Διδάσκων,

Καζανίδης Γιάννης