Πρακτική με το ΕΣΠΑ

Πρακτική με το ΕΣΠΑ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που σκοπεύουν να κάνουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον εξάμηνο να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι την Παρασκευή 4/3.