Τηλεματική – Ημερομηνίες Αναπληρώσεων

Όπως συζητήθηκε στο τελευταίο μάθημα οι ημερομηνίες αναπληρώσεων για το μάθημα «Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα» (Θεωρία και Εργαστήριο) είναι οι εξής:
1. Τετάρτη 01/12/2021.
2. Τετάρτη 15/12/2021.
3. Τετάρτη 22/12/2021.
4. Τετάρτη 12/01/2021.
Όλα τα μαθήματα θα γίνουν στην αίθουσα της Τηλεματικής με το εξής πρόγραμμα (που ισχύει για κάθε ημέρα από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες):
Θεωρία: 14:00-16:00
Ασκήσεις Πρακτικής: 16:00-18:00
Εργαστήριο Ε1: 18:00-19:00
Εργαστήριο Ε2: 19:00-20:00
Εργαστήριο Ε3: 20:00-21:00.

Αν προκύψει κάποια αλλαγή στο παραπάνω πρόγραμμα, οι φοιτητές θα ενημερώνονται εβδομαδιαία από τον διδάσκοντα. Όπως πάντα παρακαλώ να ελέγχετε τακτικά και το forum ανακοινώσεων του μαθήματος που θα βρείτε εδώ.