Προηγμένες Εφαρμογές 29 ΝΟΕΜBΡΙΟΥ

Η θεωρία του μαθήματος θα γίνει για ΟΛΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στην Α2 στις 10.00

Στις 11.30 στην ίδια αίθουσα Α2 καλούνται να προσέλθουν οι
φοιτητές που χρωστούν το μάθημα από παλαιοτέρα εξάμηνα