ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί ΣΤΙΣ 04-02-2020 και ΩΡΕΣ 17:00 – 19:00 στην Αίθουσα Α1 σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Στις 16-01-2020 και ώρες 18:00 – 19:00 στην αίθουσα τηλεματικής θα πραγματοποιηθεί επανάληπτικό μάθημα (ανασκόπηση της θεωρίας και των σκήσεων πράξης σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη).
Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις του B” group των ομάδων εργασίας. Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη και τους κανόνες εξέτασης είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης