ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος της Τηλεματικής και Ευρυζωνικών δικτύων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ότι αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη είναι διαθέσιμες στις ανακοινώσεις της ασύγχρονης εκπαίδευσης του μαθήματος (http://moodle.dcie.teiemt.gr). Πατήστε
ΕΔΩ για υπερσύνδεση.