ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16-01-2020 στις 16:00 .
Χώρος: Αίθουσα των Linux. Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα. Εξεταστέα ύλη και πληροφοριές για την εξέταση:Στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του μαθήματος.
Για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης (διαθεσιμότητα θέσεων και υπολογιστών) παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέσω της πλατφόρμας
https://courses.cs.ihu.gr/ (αναζητήστε το όνομά σας στην κατηγορία ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ και προσθέστε το αν δεν υπάρχει ήδη)